Niyomcar

Slider

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บบล็อค Niyomcar เว็บที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อคนรักรถ ภายในเว็บของเราจะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับรถทุกประเภท ทุกรูปแบบทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษารถ การดูแลรักษาเครื่องยนต์ ดูแนวทางการตกแต่ง ข้อมูลเกี่ยวกับงานอีเว้นต่างๆ รวมไปถึงการแนะนำอู่ตกแต่งต่างๆ ทั้งภายใน และ ต่างประเทศ

จักรยานยนต์

จักรยานยนต์ หรือ มอเตอร์ไซต์ คือ ยานพาหนะสองล้อ ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิล หรือมอเตอร์ในการขับเคลื่อน ประเภทของจักรยานยนต์ ขึ้นอยู่กับลักษณะการออกแบบใช้งาน เช่น ระยะทาง สภาพจราจร การท่องเที่ยว กีฬา การแข่งขันเป็นต้น อ่านต่อได้ที่

รถยนต์

รถยนต์ หมายถึง ยานพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่างใดอย่างหนึ่งและถ่ายทอดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปลายทาง ปัจจุบัน รถยนต์โดยส่วนมากได้รับการออกแบบอย่างซับซ้อนในทางวิศวกรรม และหลากหลายประเภท ตามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ อ่านต่อได้ที่